Zorg en onderwijs werken samen aan Academische Werkplaats Ouderen

Een samenwerkingsverband tussen onderwijs- en zorginstellingen om  alle kennis over de ouderenzorg te bundelen en te delen om uiteindelijk de kwaliteit te verbeteren: dát is de Academische Werkplaats Ouderen (AWO) in een notendop. WVO Zorg, Hogeschool Zeeland en het University College Roosevelt werken samen om de mogelijkheden van een dergelijke werkplaats te onderzoeken.

Jan de Graaf, directeur WVO Zorg, gaf de eerste aanzet. “De zorg in Zeeland is economisch een belangrijke factor en is de grootste werkgever in Zeeland. De zorg in Nederland is volop in beweging en  ‘meer zorg leveren, met minder geld’ onderstreept het belang van innovatie. Wij vonden in Hogeschool Zeeland en University College Roosevelt medestanders in het opzetten van een academische werkplaats om hier iets aan te doen.”

Gestart is met een vooronderzoek: Waar liggen de behoeften precies en op welke terreinen is kennisdeling mogelijk? Hiervoor is gesproken met de bestuurders van diverse zorginstellingen (verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuis, Emergis), overheden (gemeenten, provincie) en kennisinstituten in Zeeland (HZ en UCR). Maar ook met kennisinstituten buiten Zeeland (Hogeschool Rotterdam, Erasmus Universiteit en Universiteit Antwerpen) en de patiëntenorganisatie.

 

Het voornemen is na de zomervakantie te starten met de AWO.