1 kopiëren

Innovatie en onderzoek

WVO Zorg heeft de ambitie om te werken volgens de nieuwste inzichten en kennis van de wetenschap. Dit om de kwaliteit van leven van bewoners en de kwaliteit van zorg te verbeteren. En te zorgen voor een aantrekkelijke werkomgeving voor onze medewerkers.

Innovatie

De overgang naar een toekomstbestendige (ouderen)zorg kan niet zonder de inzet van technologische en sociale innovatie. Innoveren is anders kijken, anders werken met als doel een oplossing te vinden die waarde toevoegt aan kwaliteit van leven van onze cliënten én aan het werk van onze medewerkers. Innovatie en E-health worden vaak in één adem genoemd, maar het is niet hetzelfde. Innovatie is ‘anders werken’, waarbij de inzet van technologie (E-health) tot de mogelijkheden behoort. Bij innovatie kijken we samen naar processen in de organisatie en komen met nieuwe ideeën die bijvoorbeeld meer (medewerkers)tevredenheid of nog meer kwaliteit van zorg opleveren.

Onderzoek

Wij werken mee aan diverse onderzoeken op verschillende niveaus. Zoals wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met universiteiten en hogescholen. Of aan praktijkonderzoek door medewerkers, studenten en stagiaires.

Voorbeelden

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van innovatie en onderzoek bij WVO Zorg.

WVO Zorg is één van de partners geworden in het Europese project MONUMENT (MOre NUrturing and More Empowerment Nested in Technology). Dit Interreg2Zeeën project startte op 1 februari 2020 en duurt 2,5 jaar. Per 1 december 2020 heeft WVO Zorg het projectpartnerschap van Odensehuis Walcheren overgenomen.

Europees project MONUMENT
Het gemeenschappelijke doel van het project is: de veerkracht en draagkracht van mantelzorgers versterken zodat zij langer in staat zijn om mensen met dementie thuis te ondersteunen. Zo wordt opname in een verpleeghuis (of een vergelijkbare setting) voorkomen of uitgesteld.

Met tien partners uit Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werken we samen om innovatieve, professionele en structurele ondersteuning te bieden aan mantelzorgers.
We maken gebruik van op maat gemaakte technologische oplossingen. Deze technische oplossingen (denk bijvoorbeeld aan handige apps) worden getest door bezoekers van Odensehuizen.

Odensehuizen zijn laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. In Nederland bestaan de Odensehuizen al. In de andere partnerlanden worden Odensehuizen opgericht, passend bij het karakter van de betrokken organisaties en de streek. WVO Zorg zal de andere partners vooral ondersteunen bij het opzetten van Odensehuizen.

Achtergrond
Dementie is een groeiend maatschappelijk probleem. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) beschouwt dementie als een eerste prioriteit. De hoge kosten voor de zorg aan mensen met dementie maken het nodig om de zorg anders in te richten. Bijvoorbeeld door de zorg maatschappelijker te organiseren. Mantelzorgers zijn hierbij onmisbaar.

Zorg voor mensen met dementie vraagt veel van mantelzorgers. De gezondheid van mantelzorgers kan afnemen door het beroep dat op hen wordt gedaan. Een sterk netwerk, meer kennis, inzicht en vaardigheden bij mantelzorgers kunnen hun taak lichter maken. Het is voor mantelzorgers belangrijk om zich zo af en toe te kunnen ontspannen. Het Odensehuis kan een belangrijke functie vervullen in het ontstaan van een netwerk, het vergroten van kennis, vaardigheden en inzicht en het bieden van ontspannende activiteiten, aan zowel mensen met dementie als hun mantelzorgers.

Er bestaan diverse technologische toepassingen (bijvoorbeeld apps) om hulp te bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Er komen ook steeds nieuwe technische hulpmiddelen bij, maar vaak zijn de mogelijkheden onbekend bij mensen met dementie en hun mantelzorgers. Bovendien worden nieuwe technologische toepassingen, zoals apps, te vaak ontwikkeld zonder inbreng van mensen met dementie en hun mantelzorgers. De hulpmiddelen zijn dan niet goed afgestemd op hun behoeften. Technologische hulpmiddelen die al te koop zijn, zijn vaak onvoldoende toegankelijk voor de doelgroep. Ze kunnen niet goed uitgeprobeerd worden en vaak worden mensen pas op de mogelijkheden gewezen als het te laat is.

Binnen het MONUMENT project worden bestaande en nieuwe technologische toepassingen (pilots) getest door de bezoekers van Odensehuizen. Zo krijgen de ontwikkelaars van de hulpmiddelen direct van de doelgroep te horen wat goed werkt en wat verder verbeterd moet worden. Het uiteindelijke product sluit dan veel beter aan bij de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Mensen met dementie en hun mantelzorgers raken vertrouwd met nieuwe technologieën.

Resultaten
De volgende resultaten moeten behaald worden binnen het MONUMENT project:

 • Het vormgeven van informele ontmoetingsplaatsen op basis van het Odense-concept, waar mensen met (beginnende) dementie, hun mantelzorgers en vrijwilligers activiteiten organiseren, steun bieden en informatie verstrekken;
 • Digitaal platform door en voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers, met informatie over dementievriendelijke diensten en activiteiten en interactieve mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten;
 • Bestaand ontmoetingscentrum in stad Mechelen (BE) is geschikt gemaakt als huiselijk ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, passend bij hun behoeftes (volgens Odense-concept);
 • Een National Trust terrein (VK) is aangepast zodat het beter geschikt is voor mensen met dementie en hun mantelzorgers om te recreëren, inclusief verbeteringen aan bewegwijzering;
 • Samen met mensen met dementie en hun mantelzorgers bestaande ondersteunende technologieën testen om deze op een ervaringsgerichte manier toegankelijk te maken en op tijd te introduceren. Zo kunnen de hulpmiddelen aangepast worden aan de behoeften;
 • Nieuwe technologieën voor monitoring op afstand worden in co-creatie ontwikkeld en getest binnen de omgeving van de Odensehuizen, zodat deze afgestemd worden op de specifieke behoeften van mensen met dementie en hun de mantelzorgers;
 • Socio-economische haalbaarheidsstudie naar het MONUMENT Odense-model voor beleidsmakers en begeleiding voor oplossingsactoren.

Financiering
Het MONUMENT project wordt gesubsidieerd door het Interreg2Zeeën programma 2014-2020, met cofinanciering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De projectpartners investeren zelf 1,7 miljoen eigen middelen. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we je graag naar de Engelstalige Interreg-website. Ook kunt u zich via deze link aanmelden voor de nieuwsbrief van Interreg.

Partners
In totaal nemen 11 Europese partners deel aan het project MONUMENT:

 • Stad Mechelen (BE)
 • Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (BE)
 • Imec (BE)
 • Norfolk County Council (UK)
 • AFEJI (FR)
 • Université de Lille (FR)
 • Eurasanté (FR)
 • HZ University of Applied Sciences (NL)
 • IDrops (BE)
 • The National Trust for Places of Historic Interest Of Natural Beauty (UK)
 • WVO Zorg (NL)

Contactpersoon bij WVO Zorg is Esther Hanse (e.hanse@wvozorg.nl)

Om een goed beeld van een bewoner te krijgen, gebruiken we de STIP-Methode (Stapsgewijze Integrale preventie en behandeling van Probleemgedrag). De STIP-Methode is een combinatie van 3 goed werkende interventies: GRIP, STA OP en IRR. De STIP-Methode helpt ons om onze bewoners en cliënten écht te leren kennen en probleemgedrag te voorkomen. Meer informatie over de methode is hier te vinden.

Binnen WVO Zorg doet Helma Verstraeten een promotieonderzoek over het thema probleemgedrag. Dit is een samenwerking tussen WVO Zorg, Hogeschool Rotterdam en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Dit onderzoek heeft twee doelen. Als eerste het in beeld brengen van bevorderende en belemmerende factoren die samen hangen met de implementatiegraad van de STIP-Methode. En daarnaast inzicht krijgen in terminologie, prevalentie en impact van probleemgedrag in Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ).

Een Smartglass is een ‘slimme bril’ met een camera waarmee je kunt beeldbellen. Via het platform Gemvision ontstaat de beeldverbinding en kun je elkaar ook horen. Dankzij de zogenaamde transitiemiddelen, die voor een gedeelte ingezet mogen worden voor zorgtechnologie, kunnen we gebruik maken van Smartglasses voor leerlingbegeleiding op de locaties Scheldehof en De Zoute Viever. Zowel de leerlingen als de begeleiders maken graag gebruik van deze technologie. Hierdoor zijn er minder personen tegelijk aan het bed van een cliënt en stimuleert het de zelfstandigheid van verzorgenden en verpleegkundigen in opleiding.

Als een patiënt uit het ziekenhuis komt revalideren bij WVO Zorg, kunnen er in de ideale situatie de nodige gegevens uit het medisch dossier digitaal worden uitgewisseld. WVO Zorg wil deze nieuwe techniek omarmen en neemt daarom deel aan het landelijke programma Inzicht van het ministerie van VWS. Daarin werken we aan geautomatiseerde elektronische overdracht (eOverdracht) van gegevens tussen de ziekenhuizen van ADRZ en Zorgsaam en de verpleeghuizen van SVRZ, Allévo, Zorgsaam en WVO Zorg. De looptijd van dit project is van najaar 2021 t/m juni 2023.

Er zijn steeds meer digitale mogelijkheden om het beste uit onze zorg te halen. Binnen WVO Zorg is er daarom aandacht voor digitale vaardigheden van medewerkers. Zo zijn er op iedere locatie digicoaches aanwezig (eigen medewerkers) die hun collega’s binnen WVO Zorg begeleiden in digitale vaardigheden. Daarnaast zijn er mogelijkheden op ons online Leerplein om trainingen te doen en organiseren we gerichte workshops bij belangrijke digitale vernieuwingen.

Onderzoek uitvoeren bij WVO Zorg?

Wil je onderzoek uitvoeren bij WVO Zorg? Stuur een mail naar de wetenschapscommissie van WVO Zorg: onderzoeksprojecten@wvozorg.nl. Ook wanneer je graag een idee wilt voorleggen, kun je contact met ons opnemen.

Meer weten over WVO Zorg?