1 kopiëren

Innovatie en onderzoek

WVO Zorg heeft de ambitie om te werken volgens de nieuwste inzichten en kennis van de wetenschap. Dit om de kwaliteit van leven van bewoners en de kwaliteit van zorg te verbeteren. En te zorgen voor een aantrekkelijke werkomgeving voor onze medewerkers.

Innovatie

De overgang naar een toekomstbestendige (ouderen)zorg kan niet zonder de inzet van technologische en sociale innovatie. Innoveren is anders kijken, anders werken met als doel een oplossing te vinden die waarde toevoegt aan kwaliteit van leven van onze cliënten én aan het werk van onze medewerkers. Innovatie en E-health worden vaak in één adem genoemd, maar het is niet hetzelfde. Innovatie is ‘anders werken’, waarbij de inzet van technologie (E-health) tot de mogelijkheden behoort. Bij innovatie kijken we samen naar processen in de organisatie en komen met nieuwe ideeën die bijvoorbeeld meer (medewerkers)tevredenheid of nog meer kwaliteit van zorg opleveren.

Onderzoek

Wij werken mee aan diverse onderzoeken op verschillende niveaus. Zoals wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met universiteiten en hogescholen. Of aan praktijkonderzoek door medewerkers, studenten en stagiaires.

Voorbeelden

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van innovatie en onderzoek bij WVO Zorg.

Om een goed beeld van een bewoner te krijgen, gebruiken we de STIP-Methode (Stapsgewijze Integrale preventie en behandeling van Probleemgedrag). De STIP-Methode is een combinatie van 3 goed werkende interventies: GRIP, STA OP en IRR. De STIP-Methode helpt ons om onze bewoners en cliënten écht te leren kennen en probleemgedrag te voorkomen. Meer informatie over de methode is hier te vinden.

Binnen WVO Zorg doet Helma Verstraeten een promotieonderzoek over het thema probleemgedrag. Dit is een samenwerking tussen WVO Zorg, Hogeschool Rotterdam en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Dit onderzoek heeft twee doelen. Als eerste het in beeld brengen van bevorderende en belemmerende factoren die samen hangen met de implementatiegraad van de STIP-Methode. En daarnaast inzicht krijgen in terminologie, prevalentie en impact van probleemgedrag in Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ).

Een Smartglass is een ‘slimme bril’ met een camera waarmee je kunt beeldbellen. Via het platform Gemvision ontstaat de beeldverbinding en kun je elkaar ook horen. Dankzij de zogenaamde transitiemiddelen, die voor een gedeelte ingezet mogen worden voor zorgtechnologie, kunnen we gebruik maken van Smartglasses voor leerlingbegeleiding op de locaties Scheldehof en De Zoute Viever. Zowel de leerlingen als de begeleiders maken graag gebruik van deze technologie. Hierdoor zijn er minder personen tegelijk aan het bed van een cliënt en stimuleert het de zelfstandigheid van verzorgenden en verpleegkundigen in opleiding.

Als een patiënt uit het ziekenhuis komt revalideren bij WVO Zorg, kunnen er in de ideale situatie de nodige gegevens uit het medisch dossier digitaal worden uitgewisseld. WVO Zorg wil deze nieuwe techniek omarmen en neemt daarom deel aan het landelijke programma Inzicht van het ministerie van VWS. Daarin werken we aan geautomatiseerde elektronische overdracht (eOverdracht) van gegevens tussen de ziekenhuizen van ADRZ en Zorgsaam en de verpleeghuizen van SVRZ, Allévo, Zorgsaam en WVO Zorg. De looptijd van dit project is van najaar 2021 t/m juni 2023.

Er zijn steeds meer digitale mogelijkheden om het beste uit onze zorg te halen. Binnen WVO Zorg is er daarom aandacht voor digitale vaardigheden van medewerkers. Zo zijn er op iedere locatie digicoaches aanwezig (eigen medewerkers) die hun collega’s binnen WVO Zorg begeleiden in digitale vaardigheden. Daarnaast zijn er mogelijkheden op ons online Leerplein om trainingen te doen en organiseren we gerichte workshops bij belangrijke digitale vernieuwingen.

Onderzoek uitvoeren bij WVO Zorg?

Wil je onderzoek uitvoeren bij WVO Zorg? Stuur een mail naar de wetenschapscommissie van WVO Zorg: onderzoeksprojecten@wvozorg.nl. Ook wanneer je graag een idee wilt voorleggen, kun je contact met ons opnemen.

Meer weten over WVO Zorg?