H22 kopiëren

Keurmerk PREZO Hospicezorg opnieuw behaald!

Hospice Ter Reede is in het bezit van het keurmerk PREZO Hospicezorg. Het keurmerk PREZO Hospicezorg is specifiek ontwikkeld voor de zorg voor de mensen in de laatste drie maanden van hun leven en de (na)zorg voor naasten. In december 2023 vond er weer een audit plaats door onafhankelijke auditoren van Stichting Perspekt. Zij toetsen aan de hand van documenten en gesprekken met zorgcollega’s, vrijwilligers, gasten en naasten of wij als organisatie nog steeds voldoen aan alle gestelde voorwaarden. Vol trots informeren wij dat we het keurmerk opnieuw hebben behaald!

De audit

De auditoren hebben gesprekken gevoerd met onze gasten, hun naasten, zorgcollega’s, vrijwilligers en management. Zowel één op één als in groepsverband. Op de audit-dag zelf is onder andere gesproken met verschillende collega's denk aan een verpleeghuisarts, geestelijk verzorger, manager en ook vrijwilligers.

Naast deze gesprekken zijn mensen ook spontaan aangesproken door de auditoren. Ook de verschillende ruimtes in het hospice zijn bekeken, waaronder - met toestemming - een gastenkamer. Verder hebben de auditoren observaties gedaan door een vergadering bij te wonen en mee te kijken naar situaties en gebeurtenissen in de praktijk. Vooraf en op het hospice zijn documenten en rapportages bekeken.

Een mooi resultaat

We zijn erg blij met het resultaat, want met dit opnieuw behaalde certificaat laten wij zien:

  • dat onze gasten en hun naasten tevreden zijn over de voor hen belangrijke waarden in deze (aller)laatste fase van hun leven;
  • dat onze medewerkers en vrijwilligers, op basis van het nieuwste kwaliteitskader palliatieve zorg, optimale zorg en ondersteuning leveren;
  • dat onze organisatie reflecteert op het eigen handelen en blijvend aan resultaatverbeteringen werkt.

Aandachtspunten

Naast het positieve resultaat en verschillende complimenten (in overleg met het team kan eigenlijk iedereen hier terecht) zijn er twee aandachtspunten uit de audit gekomen; één m.b.t. medicijnbeheer en één over het blijvend ontwikkelen van medewerkers. Het optimaliseren hiervan is ondertussen in gang gezet.

Trots

Wij zijn trots op het opnieuw behalen van dit kwaliteitskeurmerk. Positief voor iedereen die hier komt en voor iedereen hier (vrijwillig) werkt!


Nieuws