Jaqueline2 kopiëren

Tip, klacht of compliment

Bij WVO Zorg doen alle medewerkers hun best om liefdevolle en goede zorg te verlenen. Natuurlijk kan het voorkomen dat u vindt dat het anders kan. De beste oplossing is uw tip of klacht te bespreken met de direct betrokkenen, de contactverzorgende of de leidinggevende van de betreffende locatie. Daarvan kunnen wij leren en krijgen wij de kans om dingen anders en beter te doen.

Een gesprek kan helpen

Misschien bent u ergens niet tevreden over. Wij adviseren u om eerst in gesprek te gaan met de betrokken medewerker of contactpersoon. Vindt u dit lastig of komt u er samen niet uit? Vraagt u dan gerust een gesprek aan met de teamleider of locatiemanager. Een rustig en goed gesprek kan vaak al veel oplossen.

Leg uw klacht voor aan de klachtenfunctionaris

Komt u er samen met de direct betrokkenen of leidinggevende niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van WVO Zorg. Zij luistert naar u en naar de persoon waar de klacht over gaat. Door te bemiddelen probeert zij samen met u tot een goede oplossing te komen.

Heeft u geen klacht, maar wilt u wel graag praten over hoe u de zorg ervaart of wat u dwars zit? Dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon.

Contactgegevens

U kunt contact opnemen met onze vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris Désirée Baks – Lindeijer. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0118 – 448 424. Mocht er niet worden opgenomen, dan kunt u een boodschap inspreken of een e-mail sturen naar d.baks@wvozorg.nl.

Het kan zijn dat het niet lukt om samen met de klachtenfunctionaris van WVO Zorg een oplossing te vinden. Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg. Deze commissie is onafhankelijk en erkend door het ministerie van VWS. Meer informatie vindt u op hun website. De geschillencommissie neemt in principe alleen klachten in behandeling die eerst door de klachtenfunctionaris van WVO Zorg zijn bemiddeld.

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd) heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd van het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR). De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning.

De Wzd heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

Wilma van Beek
w.vanbeek@hetlsr.nl

06 – 251 512 47

Heeft u een vraag of klacht over de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van uw privacy? Deze klachten kunt u schriftelijk sturen naar de AVG Desk van WVO Zorg.

WVO Zorg
t.a.v. AVG Desk
Postbus 360
4380 AJ Vlissingen

Of per e-mail: privacy@wvozorg.nl

Als het niet lukt om de klacht met bemiddeling van de AVG Desk op te lossen, kunt u de klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u een compliment voor ons?

Bent u tevreden over onze zorgverlening of bijvoorbeeld over een medewerker van WVO Zorg. Wij staan natuurlijk ook open voor complimenten. Wilt u een compliment geven? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@wvozorg.nl. U kunt er ook voor kiezen een waardering achter te laten op ZorgkaartNederland. Alvast bedankt!

Meer weten over WVO Zorg?