22 kopiëren

Het bestuur

WVO Zorg heeft een raad van bestuur en een raad van toezicht.

Raad van bestuur

Het dagelijks bestuur van WVO Zorg is in handen van de raad van bestuur. De raad van bestuur functioneert als een collegiaal bestuur.

Het beloningsbeleid is conform de WNT.

Leden raad van bestuur

De raad van bestuur van WVO Zorg bestaat uit de volgende leden:

  • Jaap Wielaart, voorzitter
  • Angela Kallewaard, lid

Contact

Heeft u een vraag voor de raad van bestuur? Neem dan contact op met ons directiesecretariaat.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken bij WVO Zorg. De raad van toezicht functioneert als werkgever, adviseur en klankbord van de raad van bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich op het belang van WVO Zorg zonder de belangen van de samenleving uit het oog te verliezen.

Leden raad van toezicht

  • J. de Waard, voorzitter
  • H.M. van Nispen - Jansen, vice-voorzitter
  • G.L. Meeuwisse, lid
  • H.F.L. Hendriks, lid
  • R.J.P. Verhoeven, lid

Contact

Heeft u een vraag voor de leden van de raad van toezicht? Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Meer weten over WVO Zorg?