Informatie coronavirus en WVO Zorg

Laatste update: 21 september 2020

 

Wij houden u via deze weg op de hoogte van het nieuws rond het coronavirus en de verschillende maatregelen bij WVO Zorg. 

 

Bakkerij en winkel Ter Reede
De winkel van Ter Reede is weer open van 09.45 tot 15.30 uur. Uiteraard volgens de geldende corona-maatregelen:

- winkelen met mandje

- maximaal 5 klanten in de winkel

- eenrichtingsverkeer

- bij voorkeur betalen met de pin

 

De bakkerij van Ter Reede blijft geopend van 09.00 tot 11.00 uur.

 

(Welzijns)activiteiten
Tot nader bericht worden er in onze gebouwen nog geen activiteiten voor externe bezoekers georganiseerd. Ook starten er per 1 september helaas nog geen cursussen en workshops. Langzaam aan gaan we wel starten met onze Samen op stap activiteiten. Omdat we bewegen bij WVO Zorg belangrijk vinden, starten de Samen op stap beweeggroepen als eerste op. Zowel op onze (woonzorg)locaties als op externe locaties. Later wordt gekeken hoe de andere Samen op stap activiteiten (bijvoorbeeld de boodschappenbus) op kleine schaal op te starten. Voor bewoners van onze woonzorgcentra blijven op kleine schaal en in kleine groepjes activiteiten georganiseerd worden.

 

Zeeuwse ouderenzorgorganisaties gebruiken tijdelijk preventief vaker mondkapjes

Op dit moment zijn er in verschillende gemeenten enkele cliënten en medewerkers positief getest op het virus. Daarnaast is het momenteel druk met toerisme in Zeeland. Zeeuwse ouderenzorgorganisaties besluiten daarom tijdelijk preventief vaker mondkapjes te gebruiken. Wat betekent dit voor u? 

 

De Zeeuwse ouderenzorgorganisaties Allevo, SVRZ, Ter Weel, WVO, ZorgSaam en Zorgstroom maken tijdelijk preventief extra maatregelen mogelijk. Dit betekent dat medewerkers en bezoekers vanaf vrijdag 31 juli de mogelijkheid hebben onze chirurgische mondmaskers (type IIR) te gaan dragen op momenten dat ze geen 1,5 meter afstand kunnen garanderen en een risico op besmetting inschatten. Dit geldt zowel voor situaties binnen het verpleeg- en verzorgingshuis als in de thuiszorg. 

 

Kunt u als bezoeker niet voldoende afstand houden tot uw naaste? Bijvoorbeeld omdat u uw naaste wilt ondersteunen tijdens het wandelen? Of omdat uw naaste niet meer zo goed begrijpt dat hij of zij afstand moet houden? Dan wordt u de mogelijkheid geboden één van onze mondkapjes te gebruiken. U hoeft dus zelf geen mondkapjes mee te nemen. Op alle locaties zijn voldoende mondkapjes voor bezoekers aanwezig. Als u op bezoek komt in de verpleeghuizen of zorgcentrum, kunt u hier om vragen op de woning waar uw naaste woont. Deze richtlijn geldt voorlopig tot nader order. Iedere locatie kan daarnaast waar nodig aanvullende maatregelen nemen. En uiteraard blijft het belangrijkste: houd zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand, was je handen vaak en laat je testen bij de minste klachten.

  

Op bezoek in de verpleeghuizen 

Gezien de toename van het aantal besmettingen, blijven er afspraken gelden voor het bezoeken van uw naaste:

 

Hoeveel bezoekers kunnen er bij mijn naaste langskomen?
Twee bezoekers kunnen er tegelijk langskomen en de bezoeken vinden plaats op de kamer van uw naaste.

 

Hoe plant u uw bezoek in?

De manier waarop een afspraak ingepland kan worden voor een bezoekmoment of wandeling is per verpleeghuislocatie verschillend. Heeft u vragen over het plannen van een bezoek of wandeling? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon op de locatie.

 

Gaat u liever met uw naaste naar buiten toe?
U kunt er voor kiezen om samen naar buiten te gaan om een rondje te lopen in de omgeving. U zult begrijpen dat het niet de bedoeling is dat u naar drukke plekken gaat of tijdens het wandelen afspreekt met andere mensen.

 

Hoe zorgen we samen voor hygiëne en veiligheid?

Elkaar een knuffel geven, kan helaas op dit moment nog niet. We vragen u om 1,5 meter afstand te houden tot anderen, dus ook als u bij ons op bezoek bent. We doen gezamenlijk een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de bezoekers om alle veiligheidsmaatregelen goed in acht te blijven nemen en thuis te blijven bij (lichte) klachten die kunnen duiden op corona. Samen zorgen we ervoor dat verdere versoepelingen mogelijk zijn. Bezoek is alleen welkom, zolang er geen sprake is van een verdenking of een besmetting op de locatie. 

  

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over de manier waarop we de bezoeken gaan regelen? Neemt u dan even contact op met uw contactpersoon op de locatie. 

 

Cliënten in de thuiszorg

Het speciale Corona Thuiszorgteam is per 29 juni opgeheven. WVO Zorg en Zorgstroom richtten in april samen een Corona Thuisteam op, om cliënten op Walcheren in de thuissituatie te verzorgen die positief getest zijn op corona of ervan verdacht worden. Door de zorg voor cliënten met corona te scheiden van de reguliere zorg, is de verspreiding fors beperkt. Inmiddels is een speciaal team niet meer nodig. Mochten er toch weer cliënten besmet zijn, dan worden zij door de reguliere thuiszorgteams verzorgd. Als de omstandigheden daarom vragen, wordt het team weer opgericht.

 

Uitleenpunt Zoute Viever weer open

Vanaf 3 september is het weer mogelijk om boeken te lenen en in te leveren bij het Uitleenpunt van de bibliotheek in zorgcentrum De Zoute Viever in Oost-Souburg. Dit kan iedere donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen dienen bezoekers zich vooraf telefonisch aan te melden bij de receptie van De Zoute Viever via 0118 - 448 600. Er mag maximaal 1 bezoeker tegelijk naar binnen. In de Zoute Viever kunnen Souburgers lenen, inleveren en boeken aanvragen.

 

Huurders van ruimtes

Ondanks de versoepelingen zijn de locaties van WVO Zorg momenteel nog steeds gesloten. Het is voor huurders nog niet mogelijk om weer gebruik te maken van de ruimtes op onze locaties. Deze maatregel blijft vanwege de onzekere periode van kracht tot nader order. 

 

Vrijwilligerswerk

We starten stap voor stap met het toelaten van vrijwilligers. Vanaf 24 augustus is een kleine groep vrijwilligers weer van harte welkom. Dit gebeurt echter wel op uitnodiging van de locatie en is alleen mogelijk als er geen besmettingen zijn. De locaties nemen dus zelf contact op met vrijwilligers als zij weer vrijwilligerswerk mogen doen. Vrijwilligers worden hier per brief over geïnformeerd door de vrijwilligerscoördinator. 

 

Dagbestedingslocaties en ontmoetingsplek Tuinhuis

Onze dagbestedingslocaties zijn opgestart. Waar nodig en gewenst kunnen cliënten weer gebruik maken van de dagbesteding. 

 

Paramedische dienst

Onze fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten hebben de zorgverlening voor cliënten van buitenaf weer opgestart.  

 

Brasserieën en gezamenlijk een hapje eten 

We gaan kijken hoe we onze restaurants de komende periode beetje bij beetje kunnen opstarten. Zo eet in Ter Reede een vaste groep bewoners ’s middags in de Brasserie en is per 1 juli het buiten terras op Ter Reede weer open voor bewoners van het woonzorgcentrum. Ook is het op sommige locaties al mogelijk om gebruik te maken van het keuzemenu (open tafel).

 

Meer informatie 
Kijk op de website van het RIVM voor meer informatie en voor wat u zelf kunt doen om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Het RIVM heeft een landelijk informatienummer: 0800 - 1351.

Ook kunt u bellen met ons algemene nummer 0118 – 448 448.  Wij zullen uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden en met u mee denken.