Site tr3 kopiëren

Zorg aanvragen & indicaties

Wilt u zorg ontvangen? Dan heeft u vaak een verwijzing van een arts, een indicatie van het CIZ of een beschikking van uw gemeente nodig. Waar u die kunt aanvragen is afhankelijk van welke zorg of ondersteuning u nodig heeft.

Op de pagina voor verwijzers vindt u alle informatie om passende zorg voor uw cliënt te regelen.

Om te kunnen wonen op een verpleeghuislocatie bij WVO Zorg is er een WLz indicatie nodig. Deze kunt u zelf aanvragen bij het CIZ of een casemanager kan u hierbij helpen. Als er een indicatie is afgegeven komt u op een wachtlijst. In dat geval bespreken we met u hoe we, tot er plek is, de zorg thuis zo goed mogelijk kunnen organiseren. Neem contact op met WVO Zorg om de verschillende woon- en zorgmogelijkheden te bespreken.

Sommige van onze locaties zijn geschikt voor mensen die zelfstandig willen wonen met zorg dichtbij. Om zelfstandig te kunnen wonen heeft u meestal geen indicatie nodig. Het verschilt per locatie wie de verhuur van de appartementen regelt. Kijk voor meer informatie over het huren van een appartement op onze locatiepagina. Per locatie staat bij wie u moet zijn om een appartement te huren. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met ons. Wij helpen u graag verder.

Voor langdurige zorg (Wlz) heeft u een indicatie nodig. Langdurige zorg is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en of toezicht dichtbij nodig hebben. Voor deze verpleeghuiszorg kunt u op verschillende WVO Zorg locaties terecht. U kunt de indicatie zelf aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Meer informatie vindt u op www.ciz.nl. Of bel het CIZ op nummer 088 789 10 00.

Neem contact met ons op om uw zorgvraag te bespreken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met een ZZP 4 indicatie verpleeghuiszorg thuis te krijgen op onze locatie Kop van het Dok.

Neem contact op met WVO Zorg om uw situatie te bespreken. Een wijkverpleegkundige komt bij u thuis om te bespreken welke zorg er precies nodig is en regelt de zorg verder voor u. Thuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Neem contact op met WVO Zorg om uw situatie te bespreken. Uw gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor ondersteuning bij het huishouden, begeleiding of dagbesteding. Meer informatie over deze zorg in uw gemeente vindt u hier:

Gemeente Vlissingen Naerebout Combinatie

Gemeente Middelburg

Gemeente Veere

Misschien heeft u een indicatie ontvangen die u recht geeft op huishoudelijke hulp. Als u geen indicatie heeft, maar toch gebruik wilt maken van onze huishoudelijke hulp, dan schakelen we onze particuliere hulp graag voor u in.

Voor Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) of Eerstelijnsverblijf (ELV) stuurt uw specialist uit het ziekenhuis of uw huisarts een verwijzing naar WVO Zorg. De specialist ouderengeneeskunde van WVO Zorg beoordeelt vervolgens of u aan de criteria voldoet om hiervoor in aanmerking te komen. Daarna krijgt u via de transferverpleegkundige van het ziekenhuis of uw huisarts te horen of u in aanmerking komt voor GRZ of ELV.

Wilt u een afspraak maken met één van onze fysiotherapeuten, logopedisten of ergotherapeuten? Neem dan contact met ons op via 0118 - 448 320. Dat kan op de volgende tijden: 08.30 - 09.00 uur, 11.00 - 12.30 uur en 14.30 - 15.00 uur. Of door een mail te sturen naar:

fysio@wvozorg.nl

ergotherapie@wvozorg.nl

logopedie@wvozorg.nl

Voor het aanvragen van logopedie of ergotherapie heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Bij onze fysiotherapie kunt u ook zonder verwijzing terecht.

Financiën en vergoedingen

Op de pagina over financiën en vergoedingen vindt u informatie over uw financiële vragen.

Algemene voorwaarden

Op alle zorg en ondersteuning van WVO Zorg zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

De algemene voorwaarden voor zorg (zorgleveringovereenkomst) regelen de rechten en plichten van u en van uw zorgaanbieder. De algemene voorwaarden zijn opgesteld door o.a. Actiz, de Consumentenbond en andere zorg- en consumentenorganisaties.

Publieksfolder algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz) Bijzondere module Eerstelijnsverblijf (Zvw) Bijzondere module Geriatrische revalidatie Bijzondere module Wet zorg en dwang (Wzd) Bijzonder module Modulair Pakket Thuis (MPT) en Volledig Pakket Thuis (VPT) Bijzondere module Wijkverpleging