Caren Zorgt

Uw zorgdossier inzien

Wij betrekken u en/of uw naasten graag bij het leveren van goede zorg. Daarom bieden wij u of uw naasten de mogelijkheid om op afstand uw zorgdossier in te zien. In het zorgdossier rapporteren we over de zorg, behandeling en ondersteuning die u van ons ontvangt.

CarenZorgt

Op een computer, laptop, tablet of mobiele telefoon kunt u uw zorgdossier inzien. Dat kan via het cliëntportaal CarenZorgt. Via CarenZorgt kunt u, online in een beveiligde omgeving, uw dossier bekijken. U kunt ervoor kiezen om ook familieleden of anderen inzage te geven in (delen van) uw  dossier.

Inloggen bij CarenZorgt

Elke cliënt ontvangt een persoonlijke uitnodiging met inloggegevens om gebruik te maken van het cliëntportaal. Als een cliënt hier zelf niet meer toe in staat is, wordt deze uitnodiging naar de 1e contactpersoon gestuurd. 

Inloggen

Hoe werkt CarenZorgt?

Mocht u al een toegangscode ontvangen hebben, dan vindt u hier uitleg over het gebruik van CarenZorgt en veel gestelde vragen en antwoorden.