Vacaturebank

 Op onze locaties in Middelburg, Oost-Souburg en Vlissingen zijn diverse vacatures voor vrijwilligers. In deze vacaturebank vindt u een overzicht van enkele openstaande vacatures.

 

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Of heeft u nog vragen over andere mogelijkheden van vrijwilligerswerk bij WVO Zorg? Neem dan gerust contact op met de vrijwilligers-coördinator via 0118 – 448 448 of stuur een e-mail naar vrijwilligerswerk AT wvozorg DOT nl.

 

 

Ter Reede – Vlissingen

 

SPOED:

Chauffeurs maaltijdbezorging

U krijgt een vaste route in Vlissingen en omstreken voor het bezorgen van onze maaltijden.

Dag: dinsdag 1130 uur, woensdag 8.30 uur.

 

Hospice

Samen met onze professionals bieden hospicevrijwilligers ondersteuning aan mensen in hun laatste levensfase.

Dag: een ochtend of een middag/avond per week, zelf in te plannen in een rooster.

https://www.wvozorg.nl/vrijwilligers/hospice

 

Administratief

Wilt u onze bewoners ondersteunen bij allerlei vragen over administratieve zaken (uitgezonderd belastingzaken)?

Dag: maandag.

 

Ook zijn er mogelijkheden om met kantoorwerk te helpen. u heeft daarvoor de nodige kennis van outlook-word-excel nodig. 

Dag: een ochtend in overleg.

 

Winkel-bakkerij

Wie wil ons team van vrijwilligers voor winkel en/of bakkerij komen uitbreiden?

Dag: winkel op woensdagochtend of vrijdagochtend, bakkerij op zaterdagochtend. Ook bereidheid om incidenteel op andere dagen in te vallen is gewenst.

  

Fotografie

We hebben een fotoclub die extra handen nodig heeft om onze fotograferende bewoners bij te staan met raad en daad.

Dag: woensdag- en/of donderdagochtend.

 

Het Tuinhuis

Ons inloop/ontmoetingshuis op het volkstuincomplex wordt bezocht door mensen met geheugenproblemen/beginnende dementie en hun mantelzorger. U zorgt voor een gastvrije ontvangst van onze bezoekers, onderneemt activiteiten (o.a. lichte tuinwerkzaamheden), zorgt voor koffie/thee, u voert gesprekken, enz.

Dag: dinsdag/donderdagochtend.

 

Boetseren en andere ontspanningsactiviteiten

Na de zomervakantie wordt een vrijwilliger gevraagd voor het peuteruurtje en in het najaar is er plaats voor een boetseervrijwilliger.

Dag: peuters-maandagochtend, boetseren-woensdagmiddag om de week

 

Bezoek  

Er zijn diverse aanvragen voor het bezoeken van onze (verpleeghuis)bewoners. U kunt bezoeken voor een praatje, een luisterend oor bieden, belangstelling tonen en aandacht geven, voorlezen, biljarten, handwerken, gezellig samen koffiedrinken, even een rondje wandelen, een spelletje doen, enz. Kijkt u ook eens bij onze maatjesvacature? https://www.wvozorg.nl/vrijwilligers/maatje-worden

Dag: in onderling overleg af te spreken.

 

Zwemmen

Met een aantal bewoners gaan we wekelijks een uurtje zwemmen. Als vrijwilliger help u bij aan/uitkleden en u gaat ook mee het water in.

Dag: donderdagochtend. (start weer na de zomervakantie)

 

Dagbesteding 

Bij onze afdelingen voor dagbesteding kunt u assisteren bij spelletjes doen, koffie schenken, wandelen, gesprekken voeren, voorlezen enz. Ook busbegeleiders kunnen zich opgeven, in overleg maken we afspraken over het rooster.

Dag: maandagochtend, vrijdagmiddag, in het weekend ochtend/middag.

 

Binnentuin 

Bewoners kunnen onze binnentuin gebruiken om heerlijk te wandelen, van de natuur te genieten, zelfstandig en vrij buiten te zijn. Welke vrijwilliger wil koffie schenken, een praatje maken en tegelijkertijd een beetje toezicht houden? Bij slechter weer is er een aparte zithoek om te praten of een spel te doen. Ook invalvrijwilligers kunnen regeren.

Dag: dinsdagochtend (of inval voor dinsdag/donderdagochtend)

 

de Brasserie Ter Reede"

Bent u gastvrij en vind u een prettige sfeer ook belangrijk voor onze bewoners? Komt u ons dan helpen in onze Brasserie?

Dag: woensdagavond of donderdagavond (16.30-19.00 uur), zondagmiddag (11.30-14.00 uur).

 

rollator-rolstoeldansen

Vrijwilligers kunnen zich weer melden om vanaf september mee te helpen bij deze vrolijke dansochtend waarvan onze bewoners zo genieten. 

Dag: dinsdagochtend.

 

Pablo Picasso verpleeghuis - Vlissingen

 

Ontspanning

Elke week organiseren we een andere ontspanningsactiviteit op creatief-muzikaal-bewegingsgebied. Extra helpende handen zijn zeer welkom.

Dag: woensdagmiddag. 

 

Theo van Doesburg woonzorgcentrum - Vlissingen

 

Restaurant

We hebben nog helpende handen nodig bij de middagmaaltijd voor onze bewoners.

Dag: zaterdag en/of zondag

 

Scheldehof verpleeghuis - Vlissingen

  

Boetseren

Wilt u ook in de Werkplaats van Scheldehof komen ondersteunen bij deze creatieve activiteit?

Dag: dinsdagmiddag bij een mannengroep.

 

Woningvrijwilliger

Wilt u een ochtend komen helpen? Met de bewoners maakt u een praatje, vouwt u samen de was op, maakt u een wandeling of speelt u een spelletje, enz.

Dag: in onderling overleg.

 

Restaurant

In het restaurant van Scheldehof verzorgen we ontbijt-lunch-diner. Vrijwilligers zijn onmisbaar bij deze maaltijden, want ze helpen o.a. bij het opdekken en afruimen, serveren en zorgen voor een gezellige, ontspannen sfeer. 

Dag: in overleg en volgens rooster. 

 

Spelletjes

Elke week hebben we een gezellige spelletjesmiddag met o.a. sjoelen, rummikub enz. Vrijwilligers zorgen dat alles in goede banen wordt geleid.

Dag: donderdagmiddag. 

  

de Zoute Viever zorgcentrum- Oost Souburg

Avond

We kunnen hierbij ondersteuning van een vrijwilliger goed gebruiken, want er is elke avond een andere activiteit.

Dag: donderdagavond.

 

het Getij woonzorgcentrum - Middelburg

 

Dagbesteding

Wilt u ons komen ondersteunen bij de dagbesteding? U kunt helpen bij een activiteit, wandelen, koffie/thee verzorgen, boodschappen doen enz.

Dag: dinsdagmiddag, donderdagmiddag, vrijdagmiddag. Ook mogelijkheden om in te vallen op wisselende dagen.

 

Gym

We willen graag een gymactiviteit opstarten en we kijken ernaar uit om dit samen met een enthousiaste vrijwilliger te doen.

Dag: in overleg.

 

Willibrord verpleeghuis - Middelburg

  

Algemeen

Als vrijwilliger kunt u de bewoners helpen bij spelletjes, (voor)lezen, wandelen, samen de was opvouwen, enz. Ook kunt u ons helpen bij de avondmaaltijd en aansluitend iets leuks doen met de bewoners. Werktijden bespreken we in overleg.

Dag: in overleg.

 

Ontspanning

Over de gehele maand zijn er diverse activiteiten zoals bingo, muziek, gymnastiek, yoga,  een (creatief) spel, wandelen, bloemschikken enz.  Dit zijn gezamenlijke activiteiten met meerdere vrijwilligers, maar ook hierbij kunnen we nog extra handen gebruiken. Ook voor het verder ontwikkelen van ons activiteiten aanbod zijn vrijwilligers van harte welkom.

Dag: diverse mogelijkheden.

 

Duo-fiets

We zijn op zoek naar vrijwilligers die er met cliënten op de duofiets op uit willen gaan. Bij deze fiets zit u naast elkaar. De fiets heeft trapondersteuning.

Dag: in overleg.

 

Muzikanten

Vrijwillige muzikanten gevraagd om af en toe wat liedjes te spelen/zingen voor onze verpleeghuisbewoners. Ook voor een klein muzikaal intermezzo in onze Brasserie tijdens de koffie-uurtjes zijn vrijwilligers heel welkom (vleugel/piano aanwezig).

Dag: in overleg.

 

Gouwe Tuyn / Nieuw Bachtenpoorte - Oost Souburg

 

Open tafel

Hiervoor zoeken we enthousiaste vrijwilligers die de warme maaltijd willen begeleiden, de tafels gezellig dekken, eten serveren enz. U zorgt daarbij voor een ontspannen en gastvrije sfeer, zodat onze bewoners een fijne middagmaaltijd beleven.  

Dag: zaterdag en/of zondag.