Planetree

Als u meer zorg nodig heeft, verandert er veel in uw leven. Iets wat eerst vanzelf  ging, wordt opeens een uitdaging. Dan is het belangrijk dat u zelf  zoveel mogelijk over uw eigen leven kan blijven beslissen. En dat u contact kunt blijven houden met de mensen die u dierbaar zijn en de wereld om u heen. Daar maakt WVO Zorg zich sterk voor.

In onze zorg werken we daarom met Planetree. Dat staat voor mensgerichte zorg. Dat betekent: goed kijken en luisteren naar de mens die je voor je hebt. En: samen bespreken wat de ander wil en wat de ander nodig heeft. Natuurlijk gaat Planetree over goede zorg. Maar levensgeluk en lekker eten zijn ook belangrijk. Net zoals een fijne plek om te wonen en leuke dingen om te doen. Daarom geven we daar veel aandacht aan.

 

Planetree betekent ook: goede kwaliteit leveren. We kijken daarom kritisch naar onze manier van werken.  Is de cliënt goed geholpen, en doen we het goed, slim en zuinig? Waar kan het beter? 

Planetree is een zorgfilosofie die aandacht geeft aan 3 zaken:

  • betere zorg;
  • helende omgeving;
  • gezonde organisatie.

We maken de Planetree-filosofie heel praktisch. Betere zorg gaat bijvoorbeeld over liefdevol menselijk contact, je eigen keuzes maken, leuke en zinvolle dingen om te doen, eten en drinken, beweging. Een helende omgeving staat voor het betrekken van familie en vrienden, een fijne plek om te wonen, begrijpelijke techniek. Bij gezonde organisatie kunt u denken aan tevreden cliënten, tevreden medewerkers en voldoende geld om te doen wat nodig is. 

 
Planetree Certificering

Planetree heeft een Certificering ontwikkeld om organisaties aan te moedigen en te helpen om de best mogelijke zorg te geven. Alle verpleeghuizen van WVO Zorg hebben de internationale Planetree Certificering voor mensgerichte zorg. De verpleeghuizen Vondellaan en Picassoplein hebben een Gouden Certificering gekregen en de andere huizen Zilver. De certificaten laten zien dat deze verpleeghuizen echt goede, mensgerichte zorg geven. 


Planetree als kwaliteitsinstrument 

De manier van certificeren van Planetree heeft in de afgelopen jaren laten zien dat het een blijvende verandering en verbetering in ons werk brengt. De Planetree-filosofie zorgt voor een mensgerichte manier van denken die leidt tot een mensgerichte manier van werken. Elke anderhalf jaar houden we groepsgesprekken met medewerkers, vrijwilligers, cliënten en naasten. Zo horen we wat er goed gaat en wat er nog beter kan. Daar leren we veel van, en dat maakt onze zorg iedere keer een beetje beter. Planetree levert ons veel op. Daarom gebruiken we Planetree ook als ons kwaliteitsinstrument.

 

Meer weten?
Voor vragen over Planetree kunt u contact opnemen met Adrie Goudzwaard (Planetree-coördinator) via telefoonnummer 0118 - 448 448 of via planetree@wvozorg.nl. Meer algemene informatie kunt u vinden op de website van Planetree Nederland.