WVO Zorg visual nieuwsbericht rookarm mei2022 vs01

WVO Zorg rookarm

Een fijne en plezierige omgeving om in te werken en te wonen. Dat vinden we belangrijk. Daarom willen we iedereen een frisse en rookarme omgeving bieden. Maar we moeten van de overheid ook naar rookvrije zorg toe. In het Nationaal Preventieakkoord is namelijk vastgesteld dat in 2030 de gehele zorg in Nederland rookvrij is. Daarom hebben we onze medewerkers, vrijwilligers en bezoekers gevraagd om niet meer te roken bij onze entrees en rondom onze locaties. En om niet meer te roken in WVO Zorg kleding.

Het is onze visie om cliënten en bewoners hun leven te laten leiden zoals zij dat altijd deden. Voor hen zoeken we oplossingen zodat zij nog kunnen roken als zij dat willen. Maar wel zo dat anderen een rookvrije (werk)omgeving houden. Zo gaan we met elkaar op weg naar een rookarm WVO Zorg!