Sh10 kopiëren

Nieuwe samenstelling raad van toezicht

Een half jaar nadat de formele fusie tussen WVO Zorg en Zorgstroom heeft plaats gevonden en de nieuwe zorgorganisatie Amarijn is ontstaan, is er sprake van wijzigingen in de raad van toezicht.

Bij de overeenkomst tot fusie is afgesproken dat het aantal leden van de raad van toezicht zou worden aangepast tot vier (twee leden van WVO Zorg en twee leden van Zorgstroom) en aanvullend een nieuwe onafhankelijk voorzitter zou worden geworven.

Als huidig voorzitter van de raad van toezicht en voorzitter van de raad van bestuur zijn we blij mee te kunnen delen dat de nieuwe raad van toezicht van Amarijn per 1 juli aanstaande zal bestaan uit voorzitter Annemiek Beukman-Zuure en leden Loes Meeuwisse, Carlo Broos, Ruud Lucas en René Verhoeven.

We wensen het nieuwe team veel succes toe bij het vervullen van de werkzaamheden.


Nieuws