Schede18 kopiëren

Maak kennis met… cliëntadviseur Kristel!

Als cliëntadviseur is Kristel de schakel voor alle vragen over zelfstandig wonen in en rond de verschillende woonlocaties van Amarijn. Dit kan gaan om een informatieve vraag. Bijvoorbeeld wanneer iemand zich op de toekomst wil voorbereiden en kleiner wil gaan wonen met zorg dichtbij.

“Na een nieuwe inschrijving neem ik altijd contact op met de contactpersoon. Samen nemen we de zorgvraag door en kijken we wat er nodig is en welke gevolgen er eventueel zijn op financieel gebied. Ik beoordeel of iemand in aanmerking komt voor een woning met zorg en breng de makelaar of woningcorporatie met de cliënt in contact, wanneer er een woning vrijkomt.

Ik overleg vaak samen met de wijkverpleegkundigen, casemanagers en opnamenconsulenten. Wanneer iemand bijvoorbeeld begeleiding nodig heeft bij zelfstandig wonen, huishoudelijke hulp of op zoek is naar een zinvolle dagbesteding verwijs ik ze naar de juiste instanties. Dit kan een buurtteam zijn, maatschappelijk werk of de Naerebout combinatie.”

"Het is heel fijn om echt iets te betekenen voor mensen, al is het maar een luisterend oor.’’

Kristel Kristel, Cliëntenadviseur

Bekend gezicht

Inmiddels is Kristel voor veel bewoners binnen Kop van het Dok een bekend gezicht en aanspreekpunt. “Het is fijn voor mensen dat ze weten waar ze moeten zijn en bij wie. Als ik het antwoord op een vraag niet weet, zoek ik het zo snel mogelijk uit en koppel ik het terug. Als cliëntadviseur ben ik heel toegankelijk en werk ik oplossingsgericht. Het is heel fijn om echt iets te betekenen voor mensen, al is het maar een luisterend oor.’’

Tips, vragen en emotionele gesprekken

Kristel heeft veel contact met kinderen van cliënten of nieuwe cliënten. ‘’Zij hebben soms zorgen over hun ouders en hebben vaak veel vragen. Dat is begrijpelijk. De rollen zijn na al die jaren ineens omgedraaid, waarbij kinderen nu juist de verantwoordelijkheid voelen om voor hun ouders te zorgen. Samen bekijken we de huidige zorg en wat er wel of niet geregeld is. Ik geef veel tips en denk met vraagstukken mee.

Bij een overlijden komt bijvoorbeeld heel veel kijken, zeker op administratief gebied. Het is waardevol om dan van betekenis te zijn. Ook voor een verhuizing moet er veel geregeld worden. Vaak zie ik dat een van de partners, vaak de mantelzorger partner, volledig overbelast is. Als cliëntadviseur neem ik dan de tijd om samen te kijken welke mogelijkheden er zijn. Met name het stukje ontzorgen van de mantelzorger. Zo probeer ik ervoor te zorgen dat een echtpaar zo lang mogelijk samen kan blijven wonen met zorg dichtbij. Bijvoorbeeld met een Volledig Pakket Thuis. Dit volledige pakket biedt zoveel mogelijkheden, van het verzorgen van de maaltijden tot aan persoonlijke begeleiding en persoonlijke verzorging zoals hulp bij het wassen, aankleden en aan- en uitrekken van steunkousen.”

"Met deze manier van wonen voorkomen we een stukje eenzaamheid."

Kristel Kristel, Cliëntenadviseur

Nieuwe vriendschappen

Als cliëntadviseur komt Kristel regelmatig bij mensen thuis. Ze ziet en hoort dat in Kop van het Dok een gemeenschapsgevoel ontstaat. ‘’Buren weten elkaar steeds beter te vinden. Ze nemen elkaar mee naar het koffie-uurtje, spreken af om een spelletje te doen, samen te biljarten of helpen elkaar met het vuilnis buitenzetten. Je ziet dat er nieuwe vriendschappen ontstaan. Dat is ontzettend mooi om te zien! Met deze manier van wonen voorkomen we stukje eenzaamheid. In Kop van het Dok wonen mensen zelfstandig in een appartement, met zorg en begeleiding dichtbij. Bewoners mogen daarnaast ook deelnemen aan de activiteiten en brasserie van locatie Scheldehof.”

Vragen over wonen in het verpleeghuis, in Kop van het Dok of Oranjeplein?

Neem contact op met Kristel!


Verhaal