Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken bij WVO Zorg. De raad van toezicht functioneert als werkgever, adviseur en klankbord van de raad van bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich op het belang van de stichting zonder de belangen van de samenleving uit het oog te verliezen.

 

Raad van toezicht WVO Zorg

H.M. van Nispen - Jansen, voorzitter

J. de Waard, vice-voorzitter

G.L. Meeuwisse, lid

H.F.L. Hendriks, lid

R.J.P. Verhoeven, lid