Publicaties

 

Meerjarenbeleidsplan 2019 - 2022

Ons meerjarenbeleidsplan geeft richting voor de lange termijn en vormt het kader voor de uitwerking van onze concrete plannen tot 2022. Het plan gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen, uitdagingen en ambities voor WVO Zorg. Op de site samengroeien.wvozorg.nl leest u hoe wij naar 2022 gaan groeien.

 

Kwaliteitsjaarplan 2022

Lees in het kwaliteitsjaarplan waar WVO Zorg in 2022 mee aan de slag gaat. 

  

Activiteiten en resultaten 2021

In ons jaarmagazine blikken we terug op onze activiteiten en resultaten van vorig jaar. 

 

Financiële verantwoording         
jaarrekening 2021