Publicaties

 

Meerjarenbeleidsplan 2019 - 2022

Ons meerjarenbeleidsplan geeft richting voor de lange termijn en vormt het kader voor de uitwerking van onze concrete plannen tot 2022. Het plan gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen, uitdagingen en ambities voor WVO Zorg. Op de site samengroeien.wvozorg.nl leest u hoe wij naar 2022 gaan groeien.

 

Kwaliteitsjaarplan 2021

Lees in het kwaliteitsjaarplan waar WVO Zorg in 2021 mee aan de slag gaat.

 

Activiteiten en resultaten 2019

In één oogopslag zicht krijgen op de activiteiten en resultaten van WVO Zorg van 2019? Bekijk hier de infographic van het kwaliteitsjaarverslag 2019. De volledige versie van het kwaliteitsjaarverslag 2019 vindt u hier.

  

Financiële verantwoording         
jaarrekening 2019