Publicaties

Meerjarenbeleidsplan 2019 - 2022

Ons meerjarenbeleidsplan geeft richting voor de lange termijn en vormt het kader voor de uitwerking van onze concrete plannen tot 2022. Het plan gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen, uitdagingen en ambities voor WVO Zorg. Op de site samengroeien.wvozorg.nl leest u hoe wij naar 2022 gaan groeien.

 

Kwaliteitsjaarplan 2019

Lees in het kwaliteitsjaarplan waar WVO Zorg in 2019 mee aan de slag gaat.

 

Activiteiten en resultaten 2018

In één oogopslag zicht krijgen op de activiteiten en resultaten van WVO Zorg van 2018? Bekijk hier de infographic van het kwaliteitsjaarverslag 2018.

 

De volledige versie van het kwaliteitsjaarverslag 2018 vindt u hier.

  

Financiële verantwoording         
jaarrekening 2018