Bestuur

Bestuur WVO Zorg

Raad van bestuur
Jaap Wielaart, voorzitter raad van bestuur

Angela Kallewaard, lid raad van bestuur

 

Raad van Toezicht

J.K. Snijder, voorzitter

J. de Waard, vice-voorzitter

E.S. Klap-van Strien, secretaris

H.F.L. Hendriks, lid

H.M. van Nispen, lid

 

Beloningsbeleid:                             CAO VVT/

                                                           salarisregeling WNT,

                                                           bestuurders in de zorg

 

 ANBI

 

WVO Zorg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Statutaire naam:                     Stichting WVO Zorg

RSIN:                                         001710357
Statutaire zetel:                      Gemeente Vlissingen

 

Bezoekadres:                          Vredehoflaan 370, 4382 CJ Vlissingen
Telefoonnummer:                  0118 - 448 448
E-mailadres:                           info AT wvozorg DOT nl

 

Doelstelling:                           statuten 2015