Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden voor zorg (zorgleveringovereenkomst) regelen de rechten en plichten van u en van uw zorgaanbieder. De algemene voorwaarden worden opgesteld door o.a. Actiz, de Consumentenbond en andere zorg- en consumentenorganisaties. 

 

De meeste zorgaanbieders zijn lid van Actiz en gebruiken deze voorwaarden. WVO Zorg is lid van Actiz en past de Algemene voorwaarden voor zorg ook toe. Onderstaande voorwaarden gelden vanaf januari 2022 en zijn zowel van toepassing op de zorg aan cliënten thuis als op de zorg aan cliënten die in een WVO Zorg locatie wonen. 

 

Publieksfolder algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden

Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz)

Bijzondere module Eerstelijnsverblijf (Zvw)

Bijzondere module Geriatrische revalidatie

Bijzondere module Wet zorg en dwang (Wzd)

Bijzondere module Modulair Pakket Thuis (MPT) en Volledig Pakket Thuis (VPT)

Bijzondere module Wijkverpleging