Kwaliteit

Goede kwaliteit van dienstverlening is belangrijk voor onze cliënten. Kwaliteit is in onze ogen dan ook wat de cliënt als kwaliteit ervaart.

Planetree

 

Sinds 2012  werken we met Planetree. Planetree is een manier van denken, kijken, luisteren en doen waarbij mensgerichte zorg voorop staat. Met Planetree richten we ons niet alleen op de zorg, maar schenken we ook veel aandacht aan welzijn, omgeving, voeding en spiritualiteit. We kijken daarbij kritisch naar onze manier van werken: doen we het goed en efficiënt, is de cliënt goed geholpen, waar kan het beter? Naast een bron van inspiratie is Planetree ook ons kwaliteitsinstrument. Al onze verpleeghuizen hebben een Planetree Certificering. Deze certificering is een (internationale) waardering voor uitstekende mensgerichte zorg. Dat betekent dat we de cliënt en zijn omgeving het belangrijkste vinden. Daarom zijn de wensen en behoeften van de cliënt leidend voor onze manier van werken. 

 

Prezo-keurmerk Hospicezorg

 

Als eerste hospice in Zeeland draagt Hospice Ter Reede sinds 2018 met trots het Prezo-keurmerk Hospicezorg. Het keurmerk geeft aan dat er binnen het hospice zorg van hoge kwaliteit wordt gegeven. Niet alleen aan cliënten, maar ook aan hun naasten. Om inzicht in de kwaliteit van het hospice te behouden en het keurmerk te blijven dragen, worden we periodiek getoetst door de onafhankelijke Stichting Perspekt.

 

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland

 

12 Zeeuwse organisaties, waaronder WVO Zorg, werken samen in de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland. Samen verbeteren we de kwaliteit van leven en welzijn van ouderen in Zeeland. Met projecten als werken op afstand met een 'slimme bril', projecten eenzaamheid, onderzoek Ziekte van Parkinson en bespelen muziekinstrument.

 

Zorgkaart Nederland

 

Op de website zorgkaartnederland.nl kan iedereen laten weten hoe zij de zorg bij WVO Zorg ervaren. Graag horen we ook uw ervaring.

 

Cliënttevredenheid

We vinden het belangrijk om te weten hoe onze zorg- en dienstverlening wordt ervaren door zowel onze cliënten als hun naasten. Daarom laten we jaarlijks een cliënttevredenheidsmeting uitvoeren. De resultaten zijn terug te vinden zowel in het jaarverslag als op de landelijke website www.KiesBeter.nl. Ten opzichte van voorgaande jaren bevelen nog meer cliënten en naasten WVO Zorg aan. Onze cliënten zijn blij met de liefdevolle en deskundige zorg, de persoonlijke aandacht en het geduld van de medewerkers.

 

Gegevens WVO Zorg op KiesBeter.nl en ZorgInzicht.nl

Het Zorginstituut Nederland zet jaarlijks een vragenlijst uit onder zorgorganisaties die verpleeghuiszorg en wijkverpleging bieden. Deze vragen hebben betrekking op cliëntwaardering en verschillende zorgaspecten. WVO Zorg vult jaarlijks de gegevens in. De gegevens zijn terug te vinden op de websites www.KiesBeter.nl en www.ZorgInzicht.nl. De gegevens van locatie Vondellaan zijn terug te vinden onder ‘Stichting WVO Zorg’.