Tip of klacht

Bij WVO Zorg doen alle medewerkers hun best om op een vriendelijke wijze goede zorg te verlenen. Natuurlijk kan het voorkomen dat u vindt dat het anders kan. De beste oplossing is uw tip of klacht te bespreken met de direct betrokkenen, de contactverzorgende of de leidinggevende van de betreffende locatie. Daarvan kunnen wij leren en krijgen wij de kans om dingen anders en beter te doen.

 

Een gesprek kan helpen

Misschien bent u ergens niet tevreden over. Wij adviseren u om eerst in gesprek te gaan met de betrokken medewerker of contactpersoon. Vindt u dit lastig of komt u er samen niet uit? Vraagt u dan gerust een gesprek aan met de teamleider of locatiemanager. Een rustig en goed gesprek kan vaak al veel oplossen.


Vertrouwenspersoon

Heeft u geen klacht, maar wilt u wel graag praten over hoe u de zorg ervaart of wat u dwars zit? Dan kunt u ook contact opnemen met onze vertrouwenspersoon Désirée Baks – Lindeijer. Maak hiervoor een afspraak via het afsprakenformulier vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via telefoonnummer 0118 - 448 424 (bij afwezigheid kunt u een boodschap inspreken) of per mail via d.baks AT wvozorg DOT nl.

 

Leg uw klacht voor aan de klachtenfunctionaris

Komt u er samen met de direct betrokkenen of leidinggevende niet uit? Dan kunt u contact opnemen met Désirée Baks – Lindeijer, de klachtenfunctionaris van WVO Zorg. Zij luistert naar u en naar de persoon waar de klacht over gaat. Door te bemiddelen, probeert zij samen met u tot een goede oplossing te komen. Maak hiervoor een afspraak via het afsprakenformulier vertrouwenspersoon en klachtenfunctionarisU kunt de klachtenfunctionaris ook bereiken via 0118 - 448 424 (bij afwezigheid kunt u een boodschap inspreken) of mailen naar d.baks AT wvozorg DOT nl.

 

Externe geschillencommissie
Het kan zijn dat het niet lukt om samen met de klachtenfunctionaris van WVO Zorg een oplossing te vinden. Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg. Deze commissie is onafhankelijk en erkend door het ministerie van VWS. Meer informatie vindt u op hun website. De geschillencommissie neemt in principe alleen klachten in behandeling die eerst door de klachtenfunctionaris van WVO Zorg zijn bemiddeld.

 

Onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (Wzd)

Zorg wordt zoveel mogelijk op vrijwillige basis gegeven. Dat geldt voor iedereen, ook voor mensen met dementie. In sommige situaties is de gewone, vrijwillige zorg niet voldoende voor een cliënt en is het nodig om onvrijwillige zorg te geven. Er is dan sprake van ernstig gevaar voor de cliënt of voor zijn of haar omgeving. De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de voorwaarden en rechten bij onvrijwillige zorg. In de Wzd is vastgelegd dat de cliënt en zijn vertegenwoordiger recht hebben op gratis ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntvertrouwenspersoon Wzd biedt die ondersteuning. De onafhankelijke vertrouwenspersoon voor de Wzd is Wilma van Beek. Zij werkt voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap). In de flyer vindt u meer informatie en contactgegevens.

 

Privacy

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is iedereen van wie WVO Zorg persoonsgegevens verwerkt, “betrokkene”. Elke betrokkene kan een klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de privacy. Deze klachten kunt u schriftelijk (per brief of e-mail) sturen naar de AVG Desk van WVO Zorg via privacy@wvozorg.nl of WVO Zorg t.a.v. AVG Desk, Postbus 360, 4380 AJ Vlissingen. Als het niet lukt om de klacht met bemiddeling van de AVG Desk op te lossen, kunt u de klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

In onze klachtenregeling staat beschreven wat u van ons mag verwachten wanneer u een klacht heeft. Naast de algemene klachtenregeling is er een klachtenregeling over onvrijwillige zorg en over privacy