Tip, compliment of klacht

WVO Zorg doet er alles aan om de zorg af te stemmen op uw wensen. Graag horen we dan ook uw mening over de zorg. Over datgene waar u tevreden over bent, maar ook over die dingen die u graag anders zou zien. Uw reactie helpt ons om de zorg en ondersteuning te verbeteren.

 

Ervaringen delen

Wilt u uw ervaringen over onze zorg of locaties delen? Of een compliment doorgeven? Dat kan via de website van ZorgkaartNederland: de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. Op deze website kunt u een waardering plaatsen voor onze verpleeghuizen, revalidatieafdeling, thuiszorg en hospice van WVO Zorg.

 

Een gesprek kan helpen

Misschien bent u ergens niet tevreden over. Wij adviseren u om eerst in gesprek te gaan met de betrokken medewerker of contactpersoon. Vindt u dit lastig of komt u er samen niet uit? Vraagt u dan gerust een gesprek aan met de teamleider of locatiemanager. Een rustig en goed gesprek kan vaak al veel oplossen.


Vertrouwenspersoon

Heeft u geen klacht, maar wilt u wel graag praten over hoe u de zorg ervaart of wat u dwars zit? Dan kunt u ook contact opnemen met onze vertrouwenspersoon Désirée Baks – Lindeijer. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 0118 - 448 424 (bij afwezigheid kunt u een boodschap inspreken) of per mail via d.baks AT wvozorg DOT nl.

 

Leg uw klacht voor aan de klachtenfunctionaris

Komt u er samen met de direct betrokkenen of leidinggevende niet uit? Dan kunt u contact opnemen met Désirée Baks – Lindeijer, de klachtenfunctionaris van WVO Zorg. Zij luistert naar u en naar de persoon waar de klacht over gaat. Door te bemiddelen, probeert zij samen met u tot een goede oplossing te komen. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via 0118 - 448 424 (bij afwezigheid kunt u een boodschap inspreken) of mailen naar d.baks AT wvozorg DOT nl.

 

Externe geschillencommissie
Het kan zijn dat het niet lukt om samen met de klachtenfunctionaris van WVO Zorg een oplossing te vinden. Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg. Deze commissie is onafhankelijk en erkend door het ministerie van VWS. Meer informatie vindt u op hun website. De geschillencommissie neemt in principe alleen klachten in behandeling die eerst door de klachtenfunctionaris van WVO Zorg zijn bemiddeld.

 

Onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (Wzd)

Zorg wordt zoveel mogelijk op vrijwillige basis gegeven. Dat geldt voor iedereen, ook voor mensen met dementie. In sommige situaties is de gewone, vrijwillige zorg niet voldoende voor een cliënt en is het nodig om onvrijwillige zorg te geven. Dat doen we alleen als er sprake is van ernstig gevaar voor de cliënt of voor zijn of haar omgeving. De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de voorwaarden en rechten bij onvrijwillige zorg. De onafhankelijke vertrouwenspersoon voor de Wzd is Lynda de Bruijn Zij werkt voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap). In de flyer vindt u meer informatie en contactgegevens.

 

Privacy

Iedereen van wie WVO Zorg persoonsgegevens verwerkt, kan een klacht indienen over die verwerking en de bescherming van de privacy. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een klacht kunt u schriftelijk (per brief of e-mail) sturen naar de AVG Desk van WVO Zorg via privacy@wvozorg.nl of WVO Zorg t.a.v. AVG Desk, Postbus 360, 4380 AJ Vlissingen. Als het niet lukt om de klacht met bemiddeling van de AVG Desk op te lossen, kunt u de klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

In onze klachtenregeling staat beschreven wat u van ons mag verwachten wanneer u een klacht heeft. Naast de algemene klachtenregeling is er een klachtenregeling over onvrijwillige zorg en over privacy