Tip of klacht

Bij WVO Zorg doen alle medewerkers hun best om op een vriendelijke wijze goede zorg te verlenen. Natuurlijk kan het voorkomen dat u vindt dat het anders kan. De beste oplossing is uw tip of klacht te bespreken met de direct betrokkenen, de contactverzorgende of de leidinggevende van de betreffende locatie. Daarvan kunnen wij leren en krijgen wij de kans om dingen anders en beter te doen.


Vertrouwenspersoon
Komt u er samen met de betrokkenen of leidinggevende niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van WVO Zorg. Zij kan eventueel bemiddelen en proberen om tot een goede oplossing te komen. Maak hiervoor een afspraak via het afsprakenformulier vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via telefoonnummer 0118 - 448 424.

Klachtencommissie Zeeland
WVO Zorg is aangesloten bij de Klachtencommissie Zeeland. Op de website van ViaZorg is informatie te vinden over de samenstelling van de commissie en het indienen van een klacht.

 

Geschillencommissie
Komt u er niet uit met de vertrouwenspersoon, al dan niet met bemiddeling van de Klachtencommissie Zeeland? Dan kunt u uw klacht onder bepaalde voorwaarden voorleggen aan De Geschillencommissie Zorg. De Geschillencommissie Zorg is onafhankelijk en erkend door het ministerie van VWS. Meer informatie kunt u vinden op hun website. 

 

Onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (Wzd)
De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de voorwaarden en rechten bij onvrijwillige zorg. In de Wzd is vastgelegd dat de cliënt en zijn vertegenwoordiger recht hebben op gratis ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntvertrouwenspersoon Wzd biedt die ondersteuning.

 

De onafhankelijke vertrouwenspersoon voor de Wzd is Wilma van Beek. Zij is werkzaam voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap). In de flyer vindt u meer informatie en contactgegevens.