Telefooncirkel

WVO Zorg is in samenwerking met de gemeente Vlissingen gestart met het opzetten van een telefooncirkel in Vlissingen voor de wijken middengebied en binnenstad. De telefooncirkel bestaat uit een groep mensen die elkaar dagelijks op vaste tijden bellen om te informeren of alles in orde is.

De telefooncirkel is bedoeld om mensen die aan huis gebonden zijn wat contact en veiligheid te bieden. Deelnemers aan de telefooncirkel zijn mensen uit de eigen wijk die via de telefoon contact met elkaar houden. Het bellen gebeurt in een vaste volgorde, zodat steeds dezelfde personen elkaar bellen. De eerste persoon op de lijst belt de tweede persoon, die de volgende van de lijst belt. Zo gaat de cirkel rond tot de laatste deelnemer een vrijwilliger belt, die de telefooncirkel begeleidt. Wanneer iemand niet opneemt, wordt dit gemeld aan de vrijwilliger en kan hij/zij hulp inschakelen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, behalve de eigen telefoonkosten.

Voor deelname aan de telefooncirkel of voor vragen, kan contact opgenomen worden met WVO Zorg via het telefoonnummer 06 - 51 20 05 16.