SafeAge Werkconferentie

In 2017 op 20 en 21 april organiseerde WVO Zorg de 4e SafeAge conferentie (Sustainable Ageing Future Europa) in Vlissingen en Middelburg.

 

Vier Europese thuiszorgaanbieders (uit Nederland, Zweden, Finland en Italië) zijn door de Europese Unie gevraagd vanuit verschillende invalshoeken te kijken hoe de zorg voor mensen thuis toekomstbestendig gemaakt kan worden. In ieder land vond een werkconferentie plaats. De vierde en laatste werkconferentie was in Nederland bij WVO Zorg. Aan de orde kwamen de thema’s ‘technologie’, ‘participatie, ondersteuning en vrijwilligers’, en de ‘medewerker van de toekomst’. Een samenvatting van de conferentie vindt u hier. Bekijk ook het SafeAge final report en project description.


Thuiszorgtechnologie 
Lucien Engelen (directeur Reshape Center Radboud Universiteit) nam de deelnemers aan de hand van concrete voorbeelden mee in het tijdperk van exponentieel groeiende technologiebedrijven die soms wel overvloedig lijken. Het is geweldig om de mogelijke veranderingen te zien die daaruit kunnen ontstaan, zoals de mogelijkheid om een duurzame gezondheidszorg te creëren. Daarbij wordt echter nooit de impact vergeten van het menselijk contact. Het gaat iedere keer weer om een afweging tussen technologie en ‘er zelf bij zijn’. Het is geen keuze tussen het één of het ander, maar het is en/en. Bekijk de presentatie van Lucien Engelen .

Participatie, ondersteuning en vrijwilligers
Nederland zou er totaal anders uitzien zonder vrijwilligers. Sportclubs zouden niet kunnen functioneren en de zorg zou verschralen. Vrijwilligers maken al decennia het verschil en deze bron blijft springlevend. Naast de reeds lang gewortelde vrijwilligersorganisaties zijn allerlei nieuwe burgerinitiatieven ontstaan, variërend van het in eigen beheer nemen van een buurthuis tot het oprichten van een zorgcoöperatie. Veel gaat goed, maar nog veel meer kan beter. Spreker Lucas Meijs (hoogleraar Volunteering, Civil Society and Businesses aan de Rotterdam School of Management) ging op dit thema in. 


De thuiszorgmedewerker van de toekomst
Henk Rosendal (lector Wijkzorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam) blikte in de toekomst. Er vinden ingrijpende hervormingen in de zorg plaats. Mensen moeten meer eigen regie krijgen en nemen om oplossingen te vinden voor hun zorg- en ondersteuningsbehoeften. Dit heeft ook gevolgen voor de positie en rollen van burgers én zorgprofessionals, werkmethodieken en competenties van professionals. Bekijk de presentatie van Henk Rosendal.

 

 Alle presentaties kunt u terugzien op YouTube