Leeromgeving voor studenten

De komende jaren gaan WVO Zorg en HZ University Of Applied Sciences verder samenwerken. De besturen van beide organisaties hebben hiervoor najaar 2017 een samenwerkingsoverkomst ondertekend en afgesproken dat er een leerafdeling en een living lab komt op Scheldehof, de nieuwe locatie van WVO Zorg op het Scheldekwartier. Doel van de samenwerking is om praktijk en leren aan elkaar te koppelen, onderzoek te doen naar innovaties en te laten zien hoe veelzijdig werken in de ouderenzorg is.

 

Leerafdeling
De leerafdeling start begin 2018 en biedt een praktijkomgeving aan derde- en vierdejaarsstudenten HBO-V en wordt op termijn uitgebreid voor eerstejaars- en tweedejaarsstudenten van HZ. Doelstelling van deze leerafdeling is om een realistische en aantrekkelijke leeromgeving te creëren waar studenten zelfstandig leren functioneren in een team. Daarnaast worden de studenten opgeleid tot onderzoekende professionals en brengen zij frisse blikken en nieuwe inzichten in de ouderenzorg. Studenten voeren zorgtaken voor cliënten uit, maar ook organisatorische en coördinerende taken. Ze overleggen met zorgmedewerkers, artsen of andere medewerkers van betrokken disciplines. Studenten leren die werkzaamheden uit te voeren waar zij straks na het afstuderen ook in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. Naast begeleiding door praktijkopleiders en ervaren zorgmedewerkers van WVO Zorg, worden de studenten ook begeleid door HZ-docenten.

 

Living Lab
Naast een leerafdeling is er ook een Living Lab in Scheldehof. Dit is een plek waar studenten, docentonderzoekers en professionals uit diverse vakgebieden praktijkgericht onderzoek doen naar innovaties in de ouderenzorg. Dit betreffen in eerste instantie HZ-studenten van de opleidingen Verpleegkunde, Social Work en Engineering en docent-onderzoekers van het HZ-lectoraat Healthy Region. Dit najaar startte een onderzoeksproject op het gebied van medicatieveiligheid en kwaliteitsinformatie. Studenten Engineering ontwerpen een welness shower voor ouderen.