Banner website

MONUMENT

WVO Zorg is één van de partners geworden in het Europese project MONUMENT (MOre NUrturing and More Empowerment Nested in Technology). Dit Interreg2Zeeën project startte op 1 februari 2020 en duurt 2,5 jaar. Per 1 december 2020 heeft WVO Zorg het projectpartnerschap van Odensehuis Walcheren overgenomen.

Europees project MONUMENT

Het gemeenschappelijke doel van het project is: de veerkracht en draagkracht van mantelzorgers versterken zodat zij langer in staat zijn om mensen met dementie thuis te ondersteunen. Zo wordt opname in een verpleeghuis (of een vergelijkbare setting) voorkomen of uitgesteld.

Met tien partners uit Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werken we samen om innovatieve, professionele en structurele ondersteuning te bieden aan mantelzorgers.
We maken gebruik van op maat gemaakte technologische oplossingen. Deze technische oplossingen (denk bijvoorbeeld aan handige apps) worden getest door bezoekers van Odensehuizen.

Odensehuizen zijn laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. In Nederland bestaan de Odensehuizen al. In de andere partnerlanden worden Odensehuizen opgericht, passend bij het karakter van de betrokken organisaties en de streek. WVO Zorg zal de andere partners vooral ondersteunen bij het opzetten van Odensehuizen.

Th18 kopiëren

Achtergrond

Dementie is een groeiend maatschappelijk probleem. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) beschouwt dementie als een eerste prioriteit. De hoge kosten voor de zorg aan mensen met dementie maken het nodig om de zorg anders in te richten. Bijvoorbeeld door de zorg maatschappelijker te organiseren. Mantelzorgers zijn hierbij onmisbaar.

Zorg voor mensen met dementie vraagt veel van mantelzorgers. De gezondheid van mantelzorgers kan afnemen door het beroep dat op hen wordt gedaan. Een sterk netwerk, meer kennis, inzicht en vaardigheden bij mantelzorgers kunnen hun taak lichter maken. Het is voor mantelzorgers belangrijk om zich zo af en toe te kunnen ontspannen. Het Odensehuis kan een belangrijke functie vervullen in het ontstaan van een netwerk, het vergroten van kennis, vaardigheden en inzicht en het bieden van ontspannende activiteiten, aan zowel mensen met dementie als hun mantelzorgers.

Er bestaan diverse technologische toepassingen (bijvoorbeeld apps) om hulp te bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Er komen ook steeds nieuwe technische hulpmiddelen bij, maar vaak zijn de mogelijkheden onbekend bij mensen met dementie en hun mantelzorgers. Bovendien worden nieuwe technologische toepassingen, zoals apps, te vaak ontwikkeld zonder inbreng van mensen met dementie en hun mantelzorgers. De hulpmiddelen zijn dan niet goed afgestemd op hun behoeften. Technologische hulpmiddelen die al te koop zijn, zijn vaak onvoldoende toegankelijk voor de doelgroep. Ze kunnen niet goed uitgeprobeerd worden en vaak worden mensen pas op de mogelijkheden gewezen als het te laat is.

Binnen het MONUMENT project worden bestaande en nieuwe technologische toepassingen (pilots) getest door de bezoekers van Odensehuizen. Zo krijgen de ontwikkelaars van de hulpmiddelen direct van de doelgroep te horen wat goed werkt en wat verder verbeterd moet worden. Het uiteindelijke product sluit dan veel beter aan bij de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Mensen met dementie en hun mantelzorgers raken vertrouwd met nieuwe technologieën.

Resultaten

De volgende resultaten moeten behaald worden binnen het MONUMENT project:

 • Het vormgeven van informele ontmoetingsplaatsen op basis van het Odense-concept, waar mensen met (beginnende) dementie, hun mantelzorgers en vrijwilligers activiteiten organiseren, steun bieden en informatie verstrekken;

 • Digitaal platform door en voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers, met informatie over dementievriendelijke diensten en activiteiten en interactieve mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten;

 • Bestaand ontmoetingscentrum in stad Mechelen (BE) is geschikt gemaakt als huiselijk ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, passend bij hun behoeftes (volgens Odense-concept);

 • Een National Trust terrein (VK) is aangepast zodat het beter geschikt is voor mensen met dementie en hun mantelzorgers om te recreëren, inclusief verbeteringen aan bewegwijzering;

 • Samen met mensen met dementie en hun mantelzorgers bestaande ondersteunende technologieën testen om deze op een ervaringsgerichte manier toegankelijk te maken en op tijd te introduceren. Zo kunnen de hulpmiddelen aangepast worden aan de behoeften;

 • Nieuwe technologieën voor monitoring op afstand worden in co-creatie ontwikkeld en getest binnen de omgeving van de Odensehuizen, zodat deze afgestemd worden op de specifieke behoeften van mensen met dementie en hun de mantelzorgers;

 • Socio-economische haalbaarheidsstudie naar het MONUMENT Odense-model voor beleidsmakers en begeleiding voor oplossingsactoren.

Financiering

Het MONUMENT project wordt gesubsidieerd door het Interreg2Zeeën programma 2014-2020, met cofinanciering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De projectpartners investeren zelf 1,7 miljoen eigen middelen. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we je graag naar de Engelstalige Interreg-website. Ook kunt u zich via deze link aanmelden voor de nieuwsbrief van Interreg.

Partners

In totaal nemen 11 Europese partners deel aan het project MONUMENT:

 • Stad Mechelen (BE)

 • Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (BE)

 • Imec (BE)

 • Norfolk County Council (UK)

 • AFEJI (FR)

 • Université de Lille (FR)

 • Eurasanté (FR)

 • HZ University of Applied Sciences (NL)

 • IDrops (BE)

 • The National Trust for Places of Historic Interest Of Natural Beauty (UK)

 • WVO Zorg (NL)

Contact

Contactpersoon bij WVO Zorg is Esther Hanse.