Verrekijker foto

Cliëntenraad

WVO Zorg wil echt iets voor haar cliënten kunnen doen. Daarom hebben onze locaties ieder een lokale cliëntenraad. De voorzitters van de lokale cliëntenraden vormen samen de centrale cliëntenraad.

Via de cliëntenraad kunt u meepraten over de zorg- en dienstverlening van WVO Zorg. De cliëntenraad is onafhankelijk en zelfstandig en bestaat uit bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers. Allemaal betrokken mensen die een bijdrage willen leveren aan goede zorg voor onze bewoners en cliënten.

"Mee zorgen, meedenken, meedoen; wij zijn de stem van cliënten en bewoners van WVO Zorg."

Wat doet de cliëntenraad?

Ze behartigen de belangen van alle mensen die bij WVO Zorg wonen of thuis zorg en ondersteuning krijgen en helpen mee om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Leden en contact

De heer F. Kraf – voorzitter
Mevrouw A. van der Harst – vicevoorzitter
Mevrouw D. Abma
Mevrouw P. Dekker
Mevrouw H. van Dijke
De heer F. Don
De heer M. Hageman
Mevrouw Z. Raaijman
De heer H. Wellen


Mevrouw A. van der Harst, voorzitter
Mevrouw Z. Raaijman
Mevrouw S. Vreeke
Mevrouw P. Bakker
De heer J. Bakker
Mevrouw A. Reijnhout

Mevrouw D. Etman, voorzitter
De heer J. van Tillo
Mevrouw L. Schilstra – Riga
Mevrouw H. Vente

De heer C. Sonnemans, voorzitter
Mevrouw R. van de Ven-Vermeulen
De heer A. van Burgh
Mevrouw S. van Burgh-Nowak
Mevrouw G. Wagenaar-Makkinga
De heer A. Pieters

De heer F. Don, voorzitter
De heer E. van Wiersum
Mevrouw G. Lauwer
Mevrouw N.Völkl
Mevrouw T. Zootjes

Mevrouw C. van Dijk
Mevrouw I. Mes, voorzitter
Mevrouw M. de Wildt - Haarbosch
De heer F. van den Heuvel

Mevrouw D. Abma, voorzitter
De heer L. Rottier
De heer W.B. Straver
Mevrouw G. Sebes
Mevrouw H.C. Bouma
De heer J. Brand

Contact

Heeft u interesse in deelname in een cliëntenraad of heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de desbetreffende cliëntenraad via bovengenoemde mailadressen of bel ons.

Meer weten over WVO Zorg?