Zorg verlenen met de Smartglass

In het najaar van 2020 zijn we in verpleeghuis Scheldehof begonnen met een proef met de Smartglass. Dit is een ‘slimme bril’ die je als medewerker kunt opzetten als je zorg verleent bij een bewoner.

 

Door de Smartglass hebben medewerkers hun handen vrij en kunnen via de camera in de bril en het geluid in de brillenpoot contact leggen met een collega. Zo kun je de wondzorgverpleegkundige even laten meekijken met een wond of de praktijkopleider kan op afstand een leerling coachen. Voor de bewoner is het even wennen dat de medewerker de bril opzet, maar ze zijn ook nieuwsgierig en stellen vragen. Er wordt geen beeld of geluid opgenomen; er kan alleen direct (live) worden meegekeken door medewerkers van WVO Zorg die zijn aangemeld in het programma van de bril. Dit maakt de Smartglass een veilig en doeltreffend hulpmiddel.

Subsidie maakt proef mogelijk

Door deelname aan het regionaal programma “Thuis in het Zeeuwse verpleeghuis” kan WVO Zorg profiteren van subsidie (zogenaamde transitiegelden van het ministerie van VWS) en worden de kosten van de brillen hiervan gedurende 1 jaar betaald. Andere zorgverleners in Zeeland die ook meedoen met dit programma zijn onder andere Ter Weel en ZorgSaam. 

Ook voor de thuiszorg is de “SET COVID19 2.0 regeling” toegekend, die de inzet van Smartglasses mogelijk maakt. Zowel intramuraal als extramuraal wordt momenteel kennisgemaakt met deze vorm van zorgtechnologie.

Wat willen we bereiken?

Technologie gaat de zorg niet vervangen. Maar technologie kan wel ondersteunen en doordat het (reis)tijd bespaart kunnen we die tijd weer besteden aan de bewoners en cliënten. We gaan onderzoeken of de Smartglass effect heeft bij wondzorg, collegiaal overleg, leerlingbegeleiding en onbegrepen gedrag.

 

Foto: Maaike en meneer Lauer