Stichting vrienden hospice WVO Zorg

Draagt u het hospice van WVO Zorg een warm hart toe? Wordt dan vriend van Stichting vrienden hospice WVO Zorg. De stichting is opgericht om financiële steun te geven aan het hospice Ter Reede in Vlissingen. Zo dragen we met elkaar bij aan een zo prettig mogelijk verblijf in het hospice. Voor gasten én hun naasten.

 

De stichting zorgt ervoor dat uw financiële hulp rechtstreeks ten goede komt aan het hospice Ter Reede. Met uw gift financiert de stichting diverse projecten, bijvoorbeeld de aanschaf van koppelbedden. Om een goed beeld te krijgen wat de wensen van cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers zijn, overlegt het bestuur van de stichting met de leiding van het hospice.

 

U kan de stichting ondersteunen door zelf vriend te worden van het hospice van WVO Zorg! Op verschillende manieren kan u de stichting steunen. U kan vriend worden door elk kwartaal, halfjaar of jaar een bedrag over te maken of u kan een eenmalige donatie of gift overmaken.  Met uw hulp kunnen zij vele mooie projecten realiseren!

 

In deze video vertellen wij u graag meer over de stichting.

Wilt u vriend worden of doneren? Of meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van de stichting.