Reactie WVO Zorg op mediaberichten over Ter Reede

WVO Zorg herkent zich niet in het beeld dat wordt geschetst.  WVO Zorg is naar de rechter gegaan om te voorkomen dat één van haar cliënten verpleeghuis Ter Reede zou verlaten. Volgens WVO Zorg is de cliënt wilsonbekwaam en kan zij niet zelf beslissen over euthanasie. 

 

De vraag die wij ons hebben gesteld is de volgende: “Als wij een cliënt wilsonbekwaam achten en overigens van mening zijn dat zij tijdens de intensieve behandelrelatie geen volhardende doodswens heeft geuit, dan kan het niet anders dan dat wij de opzegging van de zorgovereenkomst uit goed hulpverlenerschap niet kunnen accepteren, als die beëindiging alleen is bedoeld om kort daarna te komen tot een levenseinde”.

 

Omdat de uitspraak van de rechter in Middelburg zoals aangezocht door mevrouw en de familie zonder motivering voorbijging aan het door ons behandelend team uitgevoerde onderzoek naar de wilsbekwaamheid, zijn wij om te voorkomen dat mevrouw intussen Ter Reede zou verlaten, opnieuw naar de rechter in Utrecht gegaan om uitvoering van het vonnis te schorsen. Een schorsing is uitzonderlijk en gisteren wees de rechter in Utrecht dit verzoek helaas af.

 

Wij zullen ook de uitspraak van de rechter in Utrecht opvolgen. Wij hebben alles gedaan vanuit ons goed hulpverlenerschap om de kwetsbare ouderen die bij ons in zorg zijn te beschermen.

 

WVO Zorg heeft tot op heden de publiciteit over deze zaak niet gezocht.

 

Desgewenst kunt u voor nadere informatie contact opnemen met mevrouw Van Beek-Dekker, bestuurssecretaris, telefoonnummer 0118-448416.