‘Maatjesproject’ bij WVO Zorg

Om het welzijn van ouderen met dementie te verbeteren is WVO Zorg een samenwerking aangegaan met Stichting Manteling. De samenwerking bestaat voornamelijk uit het opzetten van een ‘maatjesproject’.

 

In het maatjesproject worden verpleeghuisbewoners met dementie gekoppeld aan een vrijwilliger, het maatje. De vrijwilliger onderneemt samen met de bewoner activiteiten die passen bij de belevingswereld en interesses van de bewoner. Dit kan bijvoorbeeld zijn: samen een stukje wandelen, foto’s (van vroeger) bekijken, praten of iets creatiefs doen. Juist díe dingen doen die de bewoner vóór verhuizing naar het verpleeghuis ook graag deed, maar wat hij of zij niet langer meer zelfstandig kan doen.

 

‘Wanneer een vrijwilliger zich aanmeldt, bekijken we in een gesprek waar de interesses van de vrijwilliger liggen en bij welke bewoner dit aansluit’, vertelt de coördinator van het maatjesproject Petra de Visser. ‘Juist bij deze vorm van vrijwilligerswerk gaat het om één-op-één-contact voor langere tijd. Hierdoor leer je de bewoner goed kennen’.

Het project wordt gestart in het verpleeghuis Vondellaan voor de duur van één jaar. Omdat niet elke vrijwilliger kennis heeft van het ziektebeeld dementie, worden vrijwilligers van het maatjesproject toegerust met (extra) kennis en vaardigheden.

 

Wie meer wil weten over het maatjesproject of zich aan wil melden als maatje, kan contact opnemen met Petra de Visser, p.devisser@wvozorg.nl, tel. 06- 11859102 (ma-do van 9.00 tot 15.00 uur).