Honden in het verpleeghuis

Er is steeds meer aandacht voor dieren in zorginstellingen. Ook in verpleeghuis Vondellaan. Zo is er op de Vondellaan een aantal woningen met een eigen huiskat en zijn er medewerkers die hun hond meenemen naar het werk. Dit draagt bij aan het welzijn van onze bewoners. Ook wordt er gebruik gemaakt van Dier ondersteunende therapie (DOT). Dierondersteunende therapie zetten we vaak in op verzoek van de psycholoog.                   

 

De inzet van honden heeft veel positieve effecten op bewoners.  Uit onderzoek is gebleken dat er na de inzet van dierondersteunende therapie meer sociale interactie is en er minder gedragsproblemen zijn. Ook eten bewoners beter. 

                   

Honden op de Vondellaan

Op de Vondellaan wordt dierondersteunende therapie ingezet bij bewoners die zich eenzaam voelen en hierdoor bijvoorbeeld depressieve klachten hebben. Maar ook wanneer er agressie optreedt kan de aanwezigheid van een hond, een bewoner juist rustig maken. De hond kun je op schoot nemen, aaien, tegen praten en het nodigt zelfs uit tot zingen. Dit zorgt voor ontspanning. Vaak roept het herinneringen aan vroeger op en komen er gesprekjes op gang. Dierondersteunende therapie kan ook worden ingezet om een bewoner te stimuleren om meer te bewegen. Denk aan het doen van een spelletje of een wandeling met de hond door de tuin.

 

En niet alleen voor bewoners is de aanwezigheid van honden fijn: uit onderzoek blijkt namelijk dat DOT ook een positief effect heeft op medewerkers en de werksfeer.

 

Lees op wvozorgtvoorwerk.nl het verhaal van Daphne. Daphne werkt als woonbegeleider in verpleeghuis Vondellaan en is daar 5 uur in de week aanwezig voor dierondersteunende therapie.